Skip to content

Subjektivno iskustvo u nama prebivajućeg Hrista

4.00

Novi Zavet predstavlja i otkrivenje i iskustvo predivnog Hrista. Dok Sveto Pismo otkriva Hrista objektivno, ono takođe otkriva Hrista kao predivnu osobu koja prebiva u vernicima za njihovo subjektivno iskustvo. Nakon što je prošao mnogo koraka da ostvari Božje spasenje, Hrist dolazi u vernike da bude njihov život i osoba iznutra.

U Subjektivnom iskustvu u nama prebivajućeg Hrista Witness Lee otvara Bibliju kako bi pokazao da Hrist danas živi unutar vernika kao njihova sveobuhvatna, život-dajuća opskrba. Kao oni koji su Ga primili verom, mi ne treba da vežbamo samo-kultivisanje ili puku ljudsku etiku, zato što možemo da iskusimo Hrista subjektivno. Na ovaj način možemo da uživamo Hrista i dopustimo Mu da živi Sebe kroz nas kako bi bio stvarnost i sadržaj naših ljudskih vrlina.

50 na zalihi (može se naručiti po isteku zaliha)