Skip to content

Kršćanska praksa

Kršćanski život ima svoju mističnu, duhovnu i božansku sferu. Mnogim vjernicima, onima novima, a i onima koji već dugo vjeruju u Krista, taj život je nestvaran i apstraktan. Često nakon početnog žara izgube interes i želju za Gospodom koji im potaje dalek, neiskustven i objektivan.

Ove knjige nisu set učenja koje trebamo slijediti. One su tu da nas uvedu u prisan, intiman, žarki, ljubak i duhovan odnos sa Gospodom Isusom koji je stvarnost, kako svake istine u Bibliji, tako i svake kršćanske prakse i praktičnog življenja.

Saznajte više: Što je kršćanska praksa?

Knjige u kategoriji kršćanska praksa