Skip to content

Posebnost, uopštenost i praktičnost života crkve

3.38

Posebnost života crkve je vera koja se sastoji od verovanja koja se tiču Biblije, Boga, Hrista, dela Hristovog, spasenja i crkve. Svaki stvarni hrišćanin deli ista verovanja u pogledu zajedničke vere. Ta vera je jedinstvena i ona je tlo istinske jednosti vernika.

Što se tiče ove vere, mi mora da budemo veoma specifični i osobiti; međutim, što se tiče drugih stvari mora da sledimo Pavlov primer i da budemo uopšteni, nikad ne insistirajući da drugi veruju kao što mi verujemo. Ako insistiramo na bilo čemu drugom osim na toj zajedničkoj veri, ta jednost će sigurno biti oštećena i dogodiće se razdori.

Praktičnost života crkve takođe je povezana sa životom i rastom u životu. Najbolji način da iskusimo i uživamo Isusa, koji je život, je da vežbamo naš duh prizivajući Njegovo ime i moleći-čitajući Njegovu Reč. Dok Gospod nastavlja da širi Svoju obnovu po celoj Zemlji, ova knjiga ispunjava vitalnu potrebu i od izuzetne je praktične pomoći svim mesnim crkvama.

150 na zalihi (može se naručiti po isteku zaliha)