Skip to content

U što vjerujemo?

Ukratko

Mi držimo zajedničku vjeru koju dijele svi vjernici. Sadržaj te vjere prezentiran je jednom zauvijek u Novom Zavjetu. Ova zajednička novozavjetna vjera poglavito se sastoji od ovoga što slijedi, u što mi vjerujemo, a tiče se Biblije, Boga, Krista, spasenja i vječnosti. U dodatku smo stavili i izjavu vjere sa biblijskim stihovima.

 • Biblija je cjelokupno božansko otkrivenje i svaka njena riječ nadahnuta je od Boga kroz Duha Svetoga.
 • Bog je jedinstven i vječno jedan, i također je vječno trojedan: kao Otac, Sin i Duh, koji se razlikuju, ali su neodvojivi.
 • Bog se utjelovio u Kristu kako bi bio istinski, savršeni čovjek imenom Isus. On je bio raspet na križu gdje je za naše otkupljenje umro zamjenskom smrću. U treći dan ustao je od mrtvih, uskrsnuvši s proslavljenim tijelom. Uzašao je zdesna Bogu i učinjen je Gospodarom svega.
 • Čovjek je sagriješio i čovjek je grešan, te je kao takav pao pod Božji sud. No, kroz Kristovu zamjensku smrt čovjeku je otvoren put da primi spasenje od grijeha i Božjeg suda. Kad god se bilo koja osoba pokaje Bogu i vjeruje u Gospodina Isusa Krista, prima vječno spasenje, oproštenje grijeha, opravdanje pred Bogom, čak i mir s Bogom. Utemeljeno na ovome, spašena osoba prima božanski život i narav, koji je čine djetetom Božjim i udom Kristova Tijela, u kojem svi vjernici rastu i bivaju zajedno izgrađivani do zrelosti.
 • Krist će ponovno doći na Zemlju da Svoje vjernike uzme k Sebi. U vječnosti prebivat ćemo s Bogom u Novom Jeruzalemu, dovršenju Božjega spasenja Njegovih izabranika.

Detaljnije

I. Držeći Bibliju kao potpuno i jedino božansko otkrivenje,

 • 2 Tim 3:16 — Sve Pismo je Bogom-nadahnuto, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti.
 • Otk 22:18-19 — Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. (19) I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu – što je napisano u ovoj knjizi.
 • Kol 1:25 — Njoj ja postadoh poslužiteljem po upraviteljstvu Božjem koje mi je dano za vas da upotpunim riječ Božju (grčki).
 • 2 Pt 1:20-21 — Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno (21) jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

II. Mi čvrsto vjerujemo da je Bog vječno jedan i također vječno Otac, Sin i Duh. Ta trojica se razlikuju, ali su neodvojivi.

 • 1 Kor 8:4 — Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: da je idol u svijetu ništa i nema Boga do Jednoga (grčki).
 • Pnz 6:4 — Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!
 • Otk 1:8 — Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.
 • Rim 9:5 — Njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
 • Heb 1:8 — …ali za Sina: Prijestolje je Tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo – žezlo je Tvog kraljevstva.
 • Heb 9:14 — …koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom Samoga Sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu?
 • Mt 28:19 — Pođite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
 • Iz 9:6 (9:5) — Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.

III. Mi držimo da je Krist i potpuni Bog i savršeni čovjek. Bez napuštanja Svoje božanskosti, On je bio začet u utrobi ljudske djevice, živio je istinski ljudski život na ovoj Zemlji.

 • Kol 2:9 — Jer u Njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva.
 • 1 Pt 2:22 — On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše;
 • Rim 9:5 — Njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
 • Fil 2:6-7 — On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, (7) nego Sam Sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,
 • Lk 1:35 — Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.”
 • Lk 1:31 — Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
 • Heb 4:15 — Ta nemamo takva Velikog Svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, ali bez grijeha.

IV. i umro je zamjenskom i sveobuhvatnom smrću na križu (krstu).

 • 2 Kor 5:21 — Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u Njemu.
 • Rim 6:6 — Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s Njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.
 • Heb 2:9 — ali vidimo Isusa, koji je bio učinjen malo manjim od anđela, zbog pretrpljene smrti, slavom i časti ovjenčana, tako što milošću Božjom On okusi smrt za sve (grčki).
 • Iv 12:24 — Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.

V. Nakon tri dana tjelesno je uskrsnuo (vaskrsnuo) i uzašao (vaznesen) je u nebesa. On je sad u slavi, u potpunosti Bog i u potpunosti još uvijek čovjek.

 • 1 Kor 15:4 — bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;
 • Lk 24:39 – Pogledajte ruke Moje i noge! Ta Ja sam! Opipajte Me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da Ja imam.
 • Mk 16:19 — I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
 • Lk 24:26 — Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u Svoju slavu?
 • 1 Tim 2:5 — Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus,
 • Dj 7:56 — pa reče: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.”

VI. Iščekujemo Njegov skorašnji ponovni dolazak s kraljevstvom Božjim po kojem će kraljevati nad Zemljom u tisućgodišnjem kraljevstvu i u vječnosti.

 • Heb 10:37 — Jer još malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doći će i neće zakasniti
 • Otk 22:20 — Svjedok za sve ovo govori: “Da, dolazim ubrzo!” Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
 • Otk 3:11 — Dolazim ubrzo. Čvrsto drži što imaš da ti nitko ne ugrabi vijenca.
 • Mt 16:28 — Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa Svojim kraljevstvom.
 • Otk 20:6 — Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.
 • Otk 5:10 — učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji
 • Otk 11:15 — I sedmi anđeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: “Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova.

VII. Mi ispovjedamo da je treći Trojstva – Duh, isto tako Bog. Sve što Otac ima i jest, izražava se po Sinu, a sve što Sin ima i jest, ostvareno je kao Duh.

 • Dj 5:3-4 — Petar mu reče: “Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? (4) Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!”
 • Iv 4:24 — Bog je Duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.
 • Kol 1:15 — On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.
 • Kol 2:9 — Jer u Njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva.
 • Iv 14:16-18 — I Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: (17) Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer Ga ne vidi i ne poznaje. Vi Ga poznajete jer prebiva s vama i bit će u vama. (18) Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama.
 • Iv 16:13-15 — No kada dođe On – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti Sam od Sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. (14) On će Mene proslavljati jer će od Mojega uzimati i navješćivati vama. (15) Sve što ima Otac, Moje je. Zbog toga vam rekoh: od Mojega uzima i – navješćivat će vama.”

VIII. Mi nadalje vjerujemo da je čovječanstvo u potrebi za Božjim spasenjem. Iako smo bili apsolutno nesposobni da ispunimo teške zahtjeve Božje pravednosti, svetosti i slave, Krist je ispunio sve ove zahtjeve kroz Svoju smrt na križu (krstu). Zbog Kristove smrti, Bog nam je oprostio naše grijehe, opravdao nas je učinivši Krista našom pravednošću i pomirio nas je sa Samim Sobom. Utemeljeno na Kristovom otkupljenju, Bog Svojim Duhom nanovo rađa otkupljenike kako bi dovršio Svoje spasenje, da oni postanu Njegova djeca.

 • Rim 3:23 — Svi su sagriješili i lišeni su Božje slave.
 • 1 Kr 8:46a — Kad ti sagriješe, jer nema čovjeka koji ne griješi, a ti ih, rasrdiv se na njih, predaš neprijateljima…
 • 1 Tim 2:4 — koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpunog spoznanja istine.
 • Rim 7:22-23 — Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, (23) ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima.
 • Dj (Dela) 15:10 — Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojeg ni oci naši ni mi nismo mogli nositi?
 • Rim 8:3, 4a — Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu (4) da se pravedni zahtjev Zakona ispuni u nama…
 • Kol 2:14 — izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju On ukloni pribivši je na križ (krst).
 • Rim 3:24-25 — opravdani su besplatno, njegovom milošću (blagodaću) po otkupljenju u Kristu Isusu. (25) Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe;
 • 1 Kor 1:30 — Od Njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
 • Rim 5:10 — Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom Njegovim.
 • Rim 5:18-19 — Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! (19) Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.
 • 1 Pt 1:3 — Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu Svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,
 • Iv (Jov) 1:12 — A onima koji Ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u Njegovo ime,

IX. Sada, posjedujući Božji život i narav (prirodu), vjernici uživaju svakodnevno spasenje u Njegovom Tijelu u ovom dobu, te vječno spasenje u nadolazećem dobu i u vječnosti.

 • 1 Iv 5:12 — Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina, nema života.
 • Iv 1:12 — A onima koji Ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u Njegovo ime,
 • 2 Pt 1:4 — Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete dionici božanske naravi (prirode) umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.
 • Fil 1:19 — Jer znam da će mi ovo izaći na spasenje kroz vaše posredovanje i izobilnu opskrbu Duha Isusa Krista (grčki).
 • Heb 5:9 — postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.
 • Mk 10:30 — a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.
 • Otk 22:1-2 — I pokaza mi rijeku vode života, sjajnu kao kristal, kako istječe iz prijestolja Božjeg i Jaganjčevog u sredini njegove ulice. (2) I s ove strane i s one strane rijeke bilo je stablo života, rađajući svoj rod svakoga mjeseca; a lišće stabla za lijek je narodima (grčki).

X. U vječnosti, prebivat ćemo s Bogom u Novom Jeruzalemu, dovršenju Božjeg spasenja Njegovih izabranika.

 • Otk 21:2-3 — I Sveti grad, Novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica (nevjesta) nakićena za svoga muža. (3) I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod Njegov, a on će biti Bog s njima.
 • Otk 21:22 — Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac!
 • Otk 3:12 — “Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga Moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga Svoga i ime grada Boga Svoga, Novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga Mojega, i ime moje novo.”
 • Otk 21:7 — To će biti baština pobjednikova. I Ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.
 • Otk 4:3 — Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga slična smaragdu.
 • Otk 21:18 — Zid gradski je sagrađen od jaspisa; a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu (grčki).
 • Iv 4:14 — A tko bude pio vode koju ću mu Ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu Ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.