Skip to content

Kršćanski život ima svoju mističnu, duhovnu i božansku sferu. Mnogim vjernicima, onima novima, a i onima koji već dugo vjeruju u Krista, taj život je nestvaran i apstraktan. Često nakon početnog žara izgube interes i želju za Gospodom koji im postaje dalek, neiskustven i objektivan. Međutim, Radosna Vijest je da je taj život vrlo praktičan i iskustven.

Saznajte više:

Gotovo svi vjernici pod pojmom kršćanska praksa uglavnom misle na pravila i zapovijedi Biblije koje mi moramo izvršiti kako bismo bili ugodni Bogu. Oni koji su jake volje i koji su po prirodi legalisti, ističu važnost pravila i odredaba u Božjoj Riječi. Međutim, Biblija otkriva da je taj život mističan i da je skriven sa Kristom u Bogu (Kol 3:3).

Dok mnogi godinama pokušavaju biti duhovni i „živjeti po Riječi“ i dok na kraju ipak tužno priznaju da je teško vršiti Božje zapovijedi, Biblija otkriva tajnu da je sve što je potrebno za život i pobožnost već u nama i da smo time obdareni (2 Pt 1:3).

Dakle, Bog nikada ne zahtijeva od nas ono za što On Sam nije unutrašnja opskrba. Krist je, ako vjerujemo u Njega, zaista u nama (2 Kor 13:5; Rim 8:9-10).

Biblija također kaže da se odvojeno od zakona očitovala Božja pravednost – Krist (Rim 3:21; 1 Kor 1:30). Zato Gospod Isus kaže da nije došao ukinuti Zakon i Proroke, nego ih ispuniti (Mt 5:17). Isto tako, Pavao nam piše da je Krist ispunjenje i svršetak zakona za pravednost za svakoga koji vjeruje (Rim 10:4). Nadalje, nitko se neće opravdati djelima zakona (Gal 2:16), već življenjem Krista (Gal 2:20; Fil 1:21).

Riječ također ističe da zakon ne može dati život koji je potreban da se živi kršćanski život (Gal 3:21). Samo Krist je život za življenje kršćanskog života, i samo Krist kao Duh u nama (1 Kor 15:45; 2 Kor 3:17; 2 Kor 13:5) može živjeti život koji mi ne možemo živjeti. Taj život je život miješanja Boga i čovjeka — poput divlje masline koja biva ucijepljena (nakalemljena) u pitomu ili plemenitu maslinu (Rim 11:24).

Rimljanima 8:4 kaže da se „pravedni zahtjev zakona ispunjava u nama koji ne hodamo po tijelu, nego po duhu.“ Ključni izraz ovdje je „u nama.“ Ne radi se o tome da mi uspijevamo izvršiti zakon, nego da Krist „u nama“ kao ispunjenje zakona (Mt 5:17) izvršava ono što mi inače ne možemo, dok hodamo po Njemu kao Duhu.

Ove knjige nisu set učenja koje trebamo slijediti. One su tu da nas uvedu u prisan, intiman, žarki, ljubak i duhovan odnos sa Gospodom Isusom. On je stvarnost, kako svake istine u Bibliji (o čemu možete pročitati u knjizi pod naslovom Krist je svaka duhovna pojedinost i stvar), tako i svake kršćanske prakse i praktičnog življenja.

Komentari

Ostavi komentar