Skip to content

Mnogi ne znaju da Bog ima vječni plan ili ekonomiju. Što je Božja ekonomija ili Božji vječni plan, odnosno, Božji vječni naum, možete ukratko pročitati pod kategorijom Božja ekonomija.

Vrlo je malo vjernika koji shvaćaju da Bog Svoj plan ostvaruje kroz Krista koji je život vjernicima, i koji je njihovo sve kao Duh (Ef 3:11; Kol 3:4; 2 Kor 3:17; 1 Kor 15:45).

Witness Lee, stojeći na ramenima mnogih istinskih vjernika i biblijskih proučavatelja kroz povijest crkve, koji su imali istinska i duboka otkrivenja o Kristu, Duhu, crkvi i mnogim drugima istinama u Bibliji, u svom najopsežnijem i najobuhvatnijem djelu – Studiju života Biblije – otvara Riječ kao život, i pokazuje nam razne aspekte Krista kao Onoga koji je sveobuhvatan u našem subjektivnom iskustvu (Kol 1:15-18; Otk 22:13).

Malo vjernika razumije da cijela Biblija ponajprije otkriva predivnu Osobu koja je središnjost i univerzalnost Samoga Boga – Isusa Krista (Kol 1:15-18) sa Njegovim vječnim planom. Taj Krist je Onaj koji jest ta Riječ Božja (Ivan 1:1-2; Otk 19:13). Tek nekolicina razumije da postoji vječni plan koji Bog naziva naumom i sprovodi ga u Kristu i kroz Krista (Ef 3:11).

Prolazeći kroz sve knjige Biblije, umjesto suhoparne teologije i mučne doktrinalne poduke ili rasprave,  Witness Lee nam pokazuje središnju liniju božanskog otkrivenja, koja se tiče Krista kao života kojeg vjernici mogu uživati za izgradnju crkve (Kol 3:4; Mt 16:18). On nam također pokazuje da je Krist kao Osoba središte Svetog Pisma (Lk 24:44; Otk 19:13).

Nadalje, Witness Lee nam pokazuje da je On također središte Novog Zavjeta koji započinje sa Gospodom Isusom Kristom (Mt 1:1) i završava sa Gospodom Isusom Kristom (Otk 22:21). Sve između je razvoj te predivne Osobe.

Novi Zavjet je jedna Osoba u tri faze:

  1. U Evanđeljima – On je Krist u tijelu (Ivan 1:14).
  2. U Djelima apostolskim i Poslanicama – On je Krist kao Duh u vjernicima kao mjesnim crkvama (1 Kor 15:45; 2 Kor 13:5; Rim 8:9; Otk 1:11).
  3. Na kraju Biblije – On je Novi Jeruzalem (Otk 21:2), koji je konačno dovršenje organskog miješanja Boga i čovjeka te uzajamno prebivalište Boga i čovjeka u svu vječnost (Otk 21:3).

Taj Novi Jeruzalem organsko je sjedinjenje Boga i čovjeka kao konačno dovršenje svega što Trojedan Bog jeste, što je ikada učinio i što će učiniti, u Svom odnosu sa trodijelnim čovjekom, a zove se žena Jaganjčeva (Otk 21:9). Taj Novi Jeruzalem korporativni je izražaj Boga u čovjeku kroz svu vječnost, te je također bračni život Boga i čovjeka u svu vječnost (Ivan 3:29; Otk 19:7; 21:9).

Mnogi kažu da je Biblija „knjiga života,“ ali ne razumiju što je taj život i tko je taj život, a još manje što je svrha tog života?

Ukoliko želimo razumjeti Bibliju kao knjigu života, kao živu Riječ koja definira, objašnjava i izražava Boga, ovo je nezaobilazno štivo za sve one koji žele mnogo dublja i dalekosežnija iskustva sa predivnim Gospodom Isusom, te za sve one koji žele smislen kršćanski život sa jasnim viđenjem svjetla i primanja konstantnog otkrivenja u Božjoj Riječi.

Sve to Witness Lee pruža nam kroz ovo svoje glavno djelo na vrlo jedinstven, biblijski utemeljen, fundamentalno precizan, a ipak vrlo uživajući način. Poput vještog slikara, predočava nam istinu za istinom u Bibliji, uzrokujući u istinskim tragateljima Gospodnjim neodoljiv užitak, dok im iz stiha u stih odastire predivnu Riječ Božju.

Mnogi su posvjedočili i svjedoče da su tek nakon ovog štiva počeli shvaćati Bibliju te uživati i istinski voljeti Osobu koja se zove Isus Krist.

Komentari

Ostavi komentar