Skip to content

Božja ekonomija

Bog nije Bog slučajnosti niti stihijski Bog. Bog ne radi stvari nasumično, ne mijenja Svoje mišljenje poput čovjeka. Bog je Bog nauma ili vječnog plana. Taj naum zasnovao je po odluci Svoje volje.

Mi nismo spašeni i pozvani samo sa ciljem da Bog ima plan za naš život, što kršćani učestalo misle i govore. Mi smo spašeni i pozvani da naš život u Kristu bude dio Njegovog vječnog nauma (plana). Ove knjige uvode nas, i otkrivaju nam Božju ekonomiju.

Saznajte više: Što je Božja ekonomija?

Kategorija Božja ekonomija