Skip to content

Mnogi kršćani, pa i nevjernici, čuli su i znaju da je Krist Spasitelj i Otkupitelj. On to definitivno je, i mi smo zahvalni Bogu za našega Spasitelja i Otkupitelja. Međutim, Biblija otkriva da je Krist mnogo, mnogo, mnogo više od samo Spasitelja i Otkupitelja.

Apostol Ivan kaže nam na kraju svog Evanđelja da, kad bi se popisalo što je Gospod Isus učinio u Svom kratkom ljudskom životu na Zemlji, mogle bi se napisati knjige koje ne bi stale u ovaj svijet (Ivan 21:25). Kad bismo išli zapisati što je sve Krist, ni cijeli svemir, ni cijela vječnost ne mogu Ga opisati. Pa ipak, On je tako iskustven i voli stanovati u našim srcima (Ef 3:17). On je ekstaza koju svaki čovjek treba.

Knjiga Otkrivenja govori nam o aspektu Krista koji Biblija ne otkriva, a nalazi se u Otkrivenju 19:12 gdje stoji da On ima ime koje ne zna nitko osim Njega Samoga. Cijela vječnost neće moći iscrpiti tog divnog Krista. O, kako je On bogat, predivan, sladak!

On je smisao ljudskog i kršćanskog života. On je kršćanski život i On je jedini stvarni život. Biblija Ga naziva vječnim životom (1 Ivanova 5:20) i On Sam za Sebe kaže da je On jedini pravi život (Ivan 14:6).

Samo On može zadovoljiti ljudsku glad za smislom i zadovoljstvom – On je živa voda Ivan 7:37-39; živi kruh (Iv 6:35). On je Stijena (1 Kor 10:4) iz koje teče živa voda. Samo On je svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka (Ivan 1:9). On je Riječ Božja (Ivan 1:1-2).

On je utjelovljeni Bog (Ivan 1:14). On je Sin Božji (Ivan 10:36), On je Sin čovječji – pravi čovjek (Mt 27:24; 9:6) Iako je za mnoge uskrsnuće čin ustajanja od mrtvih, malo je onih koji vide da je uskrsnuće Krist (Ivan 11:25). Prije uskrsnuća, On sam za Sebe u ovom stihu kaže da je uskrsnuće. Uskrsnuće je Osoba.

On je životvorni ili život-dajući Duh kao posljednji Adam (1 Kor 15:45) i On je Gospod Duh (2 Kor 3:17). On je Jaganjac sa sedam očiju (Duhova) (Otk 4:5; 5:6). On nije samo Jaganjac koji uzima grijeh svijeta (Ivan 1:29), nego i Jaganjac koji se na kraju ženi (Otk 21:9). O, kakav je On Jaganjac!

Što reći o Kristu, toj predivnoj, sveobujmljivoj i sveobuhvatnoj Osobi, nego kao što to kaže i naslov jedne od ovih knjiga – Sveobuhvatni Krist. Sve pozitivne stvari u svemiru su slika Krista. One su slikoviti prikaz te prekrasne Osobe.

Pavao kaže da je Krist neistraživo bogat (Ef 3:8).

Evo još nekih elemenata onoga što Krist je i koji pokazuju Njegovu sveobuhvatnost, središnjost i univerzalnost: On je Prvi i Posljednji – to znači i sve između, i On je Alfa i Omega, i sva slova između, On je Početak i Svršetak, i sve između (Otk 22:13). Svršetak nije smrt, Svršetak je Krist. On je središnjost i univerzalnost Božjeg vječnog plana, jer iz Njega i kroz Njega i za Njega je sve (Rim 11:36).

O, kako bi prazan, pust i besmislen bio cijeli svemir i ljudska egzistencija bez tog predivnog Krista!

On je mudrost Božja: pravednost, posvećenje i otkupljenje (1 Kor 1:30). Iako je za mnoge posvećenje njihova aktivnost da se približe Bogu, posvećenje u ovom stihu je Krist. O, kakav Krist!

On je Prvorođenac svakog stvorenja – starog i novog (Kol 1:15); On je Prvorođenac od mrtvih (Kol 1:16) i Prvorođenac među mnogom braćom (Rim 8:29). On je Glava Tijela – crkve (Kol 1:18) i On je Tijelo Glave (1 Kor 12:12). On je jedan novi čovjek (Ef 2:15). On je u svemu prvi (Kol 1:18). On je Glava svakog poglavarstva i vlasti (Kol 2:10).

Istovremeno, On je mrvice pod stolom da ih mi poganski psići možemo pojesti i postati jedno s Njim (Mt 15:27). On je velik i sveobuhvatan, a ipak tako malen da uđe u nas kao Riječ Božja, kao sjeme života (Ivan 1:1; Lk 8:11).

Iako mnogi misle da je Krist samo zdesna Bogu na nebesima, što je neoboriva istina (Rim 8:34), u istom poglavlju u Rimljanima 8:10 Krist je u nama, kao i u 2 Kor 13:5. Kakvog predivnog Krista imamo! Nada slave, Krist, je u nama (Kol 1:27).

U ovim knjigama Krist je prikazan na bogat, neiscrpan i sveobuhvatan način, onakav kakvim Ga Biblija i otkriva. Ove knjige uvode nas ne samo u opis, nego i u vrednovanje, iskustvo i cijenjenje te predivne Osobe. Jednom kad zaista vidimo tko je On – svi naši problemi nestaju bez obzira na naše okolnosti. Witness Lee i Watchman Nee u ovim knjigama o Kristu uvode nas u dubine i dalekosežnost Krista kao jedine stvarnosti u svemiru.

On je rekao da je On istina (Iv 14:6). Mnogi misle da je istina nešto što je činjenično točno. U Bibliji, istina je mnogo više od toga — istina je Osoba. Grčka riječ za istinu također znači stvarnost. Krist je jedina stvarnost u ovom svemiru.

Ako želimo upoznati ovog Krista i zavoljeti Ga, svakako trebamo ove knjige da nam pokažu Krista otkrivenja. Mnogi Ga znaju kao Čudotvorca, Iscjelitelja ili Spasitelja, ali malo je onih koji poznaju sveobuhvatnog, sveobujmljivog, neistraživo bogatog Krista.

U ovim knjigama Ga možemo naći kao Krista koji se neprestano otkriva kao predivna Osoba, kako bismo u svom svakodnevnom životu mogli imati mnogo iskustava te predivne Osobe.

Komentari

Ostavi komentar