Skip to content

U današnje doba kad postoji mnogo govora i zbrke u pogledu crkve, ove knjige će nam jasno definirati, objasniti i uvesti nas u stvarnost pojma crkva; ne suhoparno i teološki, nego živo, iskustveno i praktično.

U Poslanici Efežanima, misaono i duhovno najdubljoj knjizi Biblije, Pavao govori o crkvi kao:

  • Tijelu Kristovom, Njegovoj punini (Ef 1:22-23; 4:13)
  • novom čovjeku, koji ne posjeduje samo Kristov život, nego i Njega kao Osobu (Ef 2:15)
  • kraljevstvu Božjem (Ef 2:19)
  • Božjem domu ili domaćinstvu (Ef 2:19)
  • prebivalištu Božjem gdje On živi (Ef 2:21-22) u Svojem hramu
  • nevjesti ili ženi Kristovoj (Ef 5:24-25)
  • Božjem korporativnom ratniku koji vodi bitku za Božje kraljevstvo (Ef 6:11-12)

Ovi pojmovi nisu alegorije niti metafore, već duhovna, ali i vrlo iskustvena i praktična stvarnost.

Crkva je u središtu Božjeg srca

U današnje doba kad je crkva duhovno i praktično opustošena, u doba kad istinski vjernici čak ni ne vole čuti pojam crkva zbog svojih loših iskustava, u doba kad postoje na tisuće i tisuće podjela i mnogih pokušaja ujedinjavanja među vjernicima, ove knjige nas uvode u srce Božje i pokazuju nam što je crkva, položaj crkve u Božjem vječnom planu te kako prakticirati svakodnevni život crkve.

Krist hrani i njeguje, čisti i pere crkvu (Ef 5:26; 29). On je toliko voli da je umro za nju i Samoga Sebe predao za nju (Ef 5:25). To je srce koje Bog želi reproducirati u nama danas.

Crkva je u središtu Božjeg srca. Crkva nije fizička građevina kao što je to jasno otkriveno u Djelima apostolskim 17:24: „Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima.“ Ona je mnogo, mnogo više od zajednice vjernika ili takozvane lokalne zajednice.

Ove knjige su toliko prosvjetljujuće i otvaraju nam pogled na crkvu ne samo iz duhovnog, nego i praktičnog aspekta na takav način da istinskim tragateljima za crkvom zastaje dah i bivaju iskustveno i praktično, u pogledu crkve, preneseni u božansku i mističnu sferu.

Organizam Trojednog Boga

Crkva je organizam Trojednog Boga (Ivan 17:21, 23). Ona je miješanje božanskosti i čovještva. Crkva je grupa ljudi u koju je udijeljen Krist kao živi Duh – Bogočovjek (Rim 8:9-10; 2 Kor 13:5; Djela 16:7; Fil 1:19; 1 Tim 2:5). Crkva nije ljudska organizacija niti se može „otvarati“ poput firme, obrta, udruge ili takozvanog kršćanskog centra.

Izražaj Krista na zemlji

Crkva je Bog očitovan u ljudskom tijelu, ponovljeni život Krista na Zemlji i Njegov direktan nastavak življenja na Zemlji (1 Tim 3:16).

Luka 2:52 kaže da je dijete Isus napredovalo u milosti (blagodati), a Djela 2:47 kažu da je crkva imala milost (blagodat) pred svim ljudima. Dakle, ovdje vidimo ponovljeni život Gospoda Isusa na Zemlji.

Samo Krist može izraziti Krista. Crkva je izražaj Krista na Zemlji (1 Kor 12:12).

Kristovo povećanje, rast, proširenje i umnoženje

Crkva, kao Tijelo Kristovo, je Kristovo povećanje i rast (Kol 2:19), proširenje kao Njegov hram koji također raste (Ef 2:21), i ona je Kristovo umnoženje (Ivan 12:24). Krist je to „pšenično zrno koje je palo u zemlju i umrlo, te je uskrsnućem rodilo mnogo roda,“ kako kaže ovaj stih.

Crkva, kao Kristovo Tijelo, je Krist. 1 Korinćanima 12:12 kaže: „Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist.

Korporativni Krist

Na putu za Damask, Gospod Isus rekao je velikom progonitelju crkve u ono vrijeme, Savlu: „Savle, Savle, zašto Me progoniš?“ (Djela 9:4). Savao je progonio ljude na Zemlji koji su vjerovali u Krista, a glas sa neba rekao mu je da progoni Njega. Gospod Isus nije ovdje rekao: „Zašto progoniš moje vjernike ili kršćane,” nego “MENE.“

Taj „Me“ je korporativni Krist, koji je crkva danas. Gospod Isus je ponovno živio na Zemlji u onima koje je Savao progonio. U Djelima 8:3 stoji da je Savao „pustošio crkvu.“ Gospod Isus jasno Sebe identificira sa crkvom kad je Savlu rekao da progoni Njega.

Stup i podloga istine

Crkva je stup i podloga istine, a ta istina je Sam Krist kao Duh (Ivan 14:6; 1 Tim 3:15; 1 Ivanova 5:6).

Ove knjige otkrivaju nam jasno viđenje crkve i jasnu praksu crkve kako je otkrivena u Novom Zavjetu. Svatko tko traži istinu o crkvi, želi znati i iskusiti što je crkva, dotaći dubine božanskog otkrivenja o crkvi te biti uveden u praktičnost života crkve, potrebuje ovo prosvjetljujuće štivo.

Saznajte više:

Komentari

Ostavi komentar