Skip to content

Život

Božja želja i nakana je da osvoji korporativnog čovjeka koji posjeduje Njegov lik, očituje Njegovu slavu i koji ima Njegov autoritet da se obračuna sa Njegovim neprijateljem, kako bi On Sâm ušao u vječni počinak. Ipak malo je onih koji znaju da se ova velika Božja želja i namjera ostvaruje samo kroz Njegov život.

Ove knjige uvest će čitatelja u praktičnost i iskustvo tog mističnog, božanskog života. Ono što je danas hitna potreba među Božjom djecom je da shvate i vide što je novo rođenje i kako da nastave sa iskustvom tog predivnog života koji je ušao u njihov duh i rodio njihov duh. Bog čezne imati grupu ljudi koja živi taj božanski život u svom ljudskom životu.

Saznajte više: Što i Tko je život?

Knjige u kategoriji Život