Skip to content

Evanđelje

Ukoliko želimo predivna otkrivenja i potpuni uvid o pojmovima kao što su spasenje, otkupljenje, opravdanje po vjeri, te ukoliko čeznemo za tim da uronimo u Evanđelje kao neistraživa Kristova bogatstva, ove knjige su izvor predivnog svjetla Evanđelja kraljevstva.

Evanđelje kraljevstva je cijeli Novi Zavjet, zapravo cijela Biblija. Prema 1 Timoteju 2:4 Bog želi da svi budu spašeni, ali i da dođu do potpune spoznaje istine. Danas se mnogo govori o spasenju, ali nažalost tek mali broj vjernika dotakne potpunu spoznaju istine -- Evanđelje našeg spasenja, Evanđelje kraljevstva. Tek tada će doći svršetak.

Saznajte više: Što je evanđelje?

Knjige u kategoriji Evandelje

Naslovi u kategoriji Evanđelje