Skip to content

Crkva

Crkva je u središtu Božjeg srca. Kao takva, ona nije fizička građevina, i ona je mnogo više od zajednice vjernika ili takozvane lokalne zajednice.

Ove knjige nam otvaraju pogled na crkvu, ne samo iz duhovnog, nego i praktičnog aspekta, na takav način da istinskim tragateljima za crkvom zastaje dah i bivaju iskustveno i praktično preneseni u božansku i mističnu sferu.

Saznajte više: Što je Crkva?

Knjige u kategoriji Crkva