Skip to content

Duh

Duh u Bibliji je vrlo sveobuhvatan. Božanski Duh ulazi u ljudski duh kada povjerujemo u Krista, i to se zove novo rođenje. Tada se naš ljudski duh i božanski Duh pomiješaju u jedan duh. Ta dva duha zovu se Crkva ili novo stvorenje.

Ove knjige ne otkrivaju samo Duh Božji i predivan proces kroz koji je Bog prošao, nego također otkrivaju i ljudski duh u kojem, i sa kojim je organski sjedinjen predivan Duh. One nam također otkrivaju praktični put da iskusimo ta dva duha u svakodnevnom životu.

Saznajte više: Tko i što je Duh?

Knjige u kategoriji Duh

Naslovi u kategoriji Duh