Skip to content

Mnogi kršćani koji dublje traže Gospoda upoznati su sa spisima Watchmana Nee-ja. Nemalo je onih vjernika koji nisu čuli za knjigu Duhovni čovjek ili Slamanje vanjskog čovjeka za oslobođenje duha. Mnogi su profitirali i primili individualnu duhovnu pomoć kroz ove njegove spise. Međutim, malo je onih koji su uvidjeli da individualna duhovnost nije Božji cilj u ovome dobu.

Služba Watchmana Nee-ja tu je da nam pomogne da uvidimo da svaka individualna pomoć koju primimo nije za nas same, nego za Kristovo Tijelo, koje je crkva (Ef 1:22-23). Stoga je središte njegove službe i cilj njegove službe izgradnja organskog Kristovog Tijela danas, koje svoj izražaj ima u mjesnim crkvama, koje su mjesni izražaji jedinstvenog, jednog univerzalnog Kristovog Tijela te procedura do konačnog dovršenja, koje se zove Novi Jeruzalem.

Brat Nee nije vidio samo duhovnu stvarnost crkve, nego i praksu crkve otkrivenu u Novom Zavjetu. To je onaj dio njegove službe koji je od značajne većine kršćana zanemaren, neshvaćen, pogrešno prezentiran, pa čak nažalost i odbačen. Knjige poput Otajstvo Kristovo, Pravovjernost crkve, Slavna Crkva i druge, nisu samo ljudima nepoznate, već i nerazumljive i odbačene.

Sve što je brat Nee vidio nije bilo isključivo njegovo. On je pročitao tisuće kršćanskih knjiga, dobro se upoznao sa poviješću crkve, i onda otkrio nešto što se zove linija života u Svetom Pismu.

Bog prije stotinu godina, nakon probuđenja u Walesu predvođenog Evanom Robertsom, nije u Zapadnom svijetu mogao pronaći nikoga tko bi dalje surađivao sa Bogom. Ljudi prepuni teologije, prepirke i ponosa, nisu mogli susresti Božju potrebu u ovom dobu, a to je da ima dom na ovoj Zemlji. Zato je Bog otišao na «djevičansko tlo» u Kinu gdje je pronašao Watchmana Nee-ja.

Saznajte više:

Božji vječni plan

Watchman Nee je otkrio da Bog ima vječni plan, kojeg apostol Pavao naziva vječnim naumom (Ef 3:11), ili kao što kaže grčki tekst — naum vjekova. Naš Bog nije Bog slučajnosti, stihijski Bog, niti Bog nereda i zbrke kojoj svjedoče mnoga Božja djeca po mnogim zajednicama, crkvama i slobodnim grupama. Bog Biblije je Bog nauma.

Božji naum je da Samoga Sebe kao božanski, vječni, nestvoreni život udijeli u trodijelnog čovjeka za Svoj korporativni izražaj u crkvi, koja je njegovo Tijelo. Bog tim predivnim životom nanovo rađa prvo naš ljudski duh (Iv 3:6), čime nam po tom predivnom vječnom životu daje vlast da postanemo nešto što prethodno nismo bili – Božja djeca (Iv 1:12-13).

U ovom stihu «rođeni od Boga» znači da smo primili Božji život (1 Iv 5:11-12) i božansku narav (2 Pt 1:4). Taj božanski vječni život zove se Osoba – Isus Krist (1 Iv 5:20; Iv 14:6).

Potom Bog želi preobraziti našu dušu, posebno naš um (Rim 12:2), a zatim će proslaviti i naše smrtno tijelo (Fil 3:21). Taj proces zove se božanska ekonomija, koja je Božje udjeljivanje Samog Trojednog Boga u trodijelnog čovjeka – Otac, Sin i Duh udjeljuju se u duh, dušu i tijelo čovjeka za Njegov korporativni izražaj na Zemlji.

Dakle, Božji naum nije samo otkupljenje od naših grijeha. On je umro za nas da mi povjerujemo u oproštenje grijeha i odemo jedan dan u nebo. Ne, Božji naum je da Samoga Sebe u Svom božanskom Trojstvu udijeli u nas, kako bi nas učinio jednakim Sebi u životu i naravi (1 Iv 5:11-12; 2 Pt 1:4).

Otkupljenje je za udjeljivanje Duha kao vječnog života u čovjeka. Proces koji tada započinje zove se organsko spasenje i traje dok god smo na ovoj Zemlji. Dakle, otkupljenje je pranje čaše od njene nečistoće, ali jednom kad se čaša opere, ona je spremna da primi u sebe novi sadržaj. Otkupljenje je za udjeljivanje Boga kao života u čovjeka, a ne poziv na dobrotu i odlazak u nebo.

Osim toga, naše konačno odredište nije nebo nego Osoba – Otac: «Ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k OCU, osim po Meni» (Iv 14:6). Otac je puno bolji od fizičkog neba. O, On je puno boji od nebeske palače i golf terena u takozvanom nebu. Gospod nam u Ivanu kaže da želi da i mi budemo gdje je i On (Iv 17:24), a u Ivanu 14:10 kaže da je On u Ocu i Otac u Njemu. Dakle, naše odredište je Otac, a ne fizičko nebo.

Witness Lee bio je Watchmanov najbliži i najpouzdaniji suradnik i nastavio je na toj liniji života i otišao dalje u pogledu užitka Krista kao Duha (1 Kor 15:45; 2 Kor 3:17) za izgradnju crkve (Ef 21-22; 3:17; 1 Kor 3:9). Brat Lee vjerno je slijedio Watchmana u toj Božjoj ekonomiji, u tom božanskom uređenju po kojem Bog sprovodi Svoj vječni naum.

Saznajte više:

Vizija ili viđenje ove dvojice braće nije njihova nova teologija; novo, bolje učenje; novi put, bolji put, takozvani pravi put ili neka ideja kojom su vođeni. Nipošto! Razmotrimo na temelju Božje riječi kako se Bog kreće i ophodi sa čovjekom u raznim dobima, kako bismo razumjeli važnost i vrijednost njihovih spisa.

U svakom dobu Bog podiže poslužitelja za to doba

Iako je Božje ophođenje sa čovjekom u svakom dobu  naoko drugačije, ono je u principu isto. Bog želi biti jedno sa čovjekom. Tu jednost sa čovjekom ostvaruje udjeljivanjem Sebe kao žive i stvarne Osobe u čovjeka koji je otvoren da Ga primi kao Svoj stvarni sadržaj i smisao Svoga postojanja. Tako nam Riječ kaže da kad povjerujemo u Krista, Krist je u nama (2 Kor 13:5), Otac je u nama (Ef 4:6) i Duh je u nama (Gal 4:4).

U svakom dobu Bog podiže poslužitelja za to doba:

Abel

U doba Abela, ako smo htjeli znati kako biti opravdan pred Bogom, trebali smo doći Abelu i pitati ga: «Abele, što učiniti kad sagriješimo? Kako štovati Boga?» Abel bi nam rekao: «Prinesite životinjsku žrtvu za svoj grijeh i Bog će biti zadovoljen. Kad su moji roditelji, Adam i Eva sagriješili, napravili su si pregaču od smokvinog lišća, biljnog života. Bog je to odbacio i zaklao životinju koja je bila zamjenska žrtva za grijeh mojih roditelja. A krznom ih zaodjenuo, što znači da su primili Krista kao svoju pravednost. Imam brata Kajina i on navodno služi Bogu, prinio mu je povrće neki dan, biljni život, i Bog ni pogleda nije svratio na njegovu žrtvu (Post 4:5). Ako želite ugoditi Bogu morate mu služiti životinjskim životom. Zato ja prinosim za grijeh životinju (Post 4:4).»

To je razlog zašto nam apostol Ivan kaže u 1 Iv 3:12 da je Kajin od početka bio od Zloga. Kajin nije uzeo viđenje za ono doba, nego je uzeo vlastiti put nadahnut od Zloga. Religija uvijek započinje s navodnim štovanjem Boga, a završava ubojstvom. Dakle, poslužitelj tog doba bio je Abel, a ne Kajin.

Noa

U doba Noe, ako su ljudi htjeli izbjeći potop, trebali su doći graditi arku sa Noom i njegovom porodicom. Izgledalo je suludo graditi brod u pustinji, ali Noa je primio otkrivenje ili viđenje za ono doba. Tko nije gradio sa Noom, bio je potopljen. Arka je imala samo jedan prozor, samo jednu nebesku viziju. Nije svatko imao svoj prozor i svoju viziju.

U Postanku 6:14-21 vidimo da je Noa primio vrlo precizne detalje od Boga o tome kako sagraditi arku koja je slika crkve. Stih 22 istog poglavlja zaključuje, «Noa učini tako, sve kako mu je Bog naredio

Dakle, Noa je surađivao sa Bogom po viziji onog doba i postao je poslužitelj vizije toga doba.

Mojsije

U doba Mojsija, Bog je želio da ima dom na Zemlji koji se zvao šator ili prebivalište. Viziju šatora ili prebivališta primio je Mojsije i proslijedio ga je narodu. Nije se mogao graditi šator kakav je htio sagraditi Mojsije ili Aron ili Nadab i Abihu. Bog je odredio dimenzije, materijale i graditelje šatora. Zato je Bog rekao Mojsiju: «Pri gradnji Svetišta postupi prema uzorku koji ti pokažem» (Izl 25:9).

Dakle, Mojsije je bio poslužitelj onog doba i primio točne upute kako sagraditi Božji dom na Zemlji. Ništa nije bilo proizvoljno, niti od čovjeka osmišljeno. Sve se baziralo na viziji koju je primio Mojsije i proslijedio narodu.

Salomon

Isto vrijedi i za Salomonov hram. Kad je Salomon gradio hram, postupio je prema uzorku. Nije ga sagradio po svom vlastitom mišljenju. Također, nije sagradio deset hramova nego samo jedan. Jedna arka, jedan šator, jedan hram, jedan Krist, jedna Crkva.

Gradivši hram, Salomon je imao zajedništvo s Jahvom i Jahve je odredio sve mjere hrama i što i kako sve izvesti. Salomon je apsolutno surađivao sa Jahvom. Salomon je bio poslužitelj onog doba.

Pavao

U doba Gospoda Isusa jasno je da ako ste htjeli znati što Bog čini trebate doći Kristu. Kad je nastupilo doba crkve, Pavao je bio poslužitelj za izgradnju crkve. On je imao nacrt (Heb 8:5), on je znao kojim materijalima graditi (1 Kor 3:11-12), koje su dimenzije crkve (Ef 3:17-20), što je crkva koja mu je obznanjena otkrivenjem (Ef 3:3; 1 Kor 12:12).

Pavao se u 1 Kor 3:10 naziva mudrim graditeljem. On je sigurno surađivao sa Graditeljem crkve, Gospodom Isusom (Mt 16:18), ali ne po svom nahođenju ili ideji ili želji. On je definitivno imao viziju ili viđenje onog doba. To je i rekao kralju Agripi (Dj 26:19): «Otada kralju Agripa nisam bio neposlušan nebeskom viđenju.» Ne teologiji, doktrini, daru, nauci ili misiji, organizaciji, pastoru, Ivanu, Petru, nego nebeskom viđenju.

Pavao je vidio crkvu. Pojam koji je danas nepoznanica kršćanima, a crkva je ono najvažnije u Božjem srcu. Krist je umro za crkvu i Samoga Sebe predao za nju. Crkva je čežnja u Božjem srcu. Ona nije raskomadana niti podijeljena. On je hrani i njeguje. Sigurno je ne cijepa i ne sakati (Ef 5:23-32). Krist nije razdijeljen (1 Kor 1:12), pa ima samo jedno Tijelo.

Pavao je uvidio i praksu crkve. U jednom gradu ne može biti stotine crkava ili takozvanih lokalnih zajednica. Jedan grad može imati samo jednu crkvu. 1 Sol 1:1 kaže da je crkva Solunjana (nanovo rođenih i krvlju opranih građana Soluna) u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Kristu. Ima li u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Kristu podjele? Nema. Jer Ivan 10:30 kaže: «Otac i ja jedno smo.» Zamislite da postoji deset ambasada Njemačke u Hrvatskoj. To bi značilo da je Njemačka gadno podijeljena. Kako će kraljevstvo koje je podijeljeno opstati? (Mt 12:26)

Crkva nije stvar ljudskog mišljenja, nego božanskog otkrivenja. Crkva već je jedno. U Ef 4:3 Pavao nam kaže da budemo marljivi da očuvamo ono što već imamo — «jedinstvo Duha.» Crkva se ne može ujediniti; ona mora vidjeti da je jedno (Iv 17:21, 23).

Dvanaest plemena Izraelovih

Bog je svoju upravu u Starom Zavjetu sprovodio kroz dvanaest plemena Izraelovih. U Novom Zavjetu također možemo reći da postoji «dvanaest plemena» koji su bili na liniji života.

Moramo vidjeti da u ovoj situaciji konfuzije i opće zbrke Bog ima Svoju obnovu. Naš Bog je Bog koji radi. Nakon što je radio da stvori svemir, nastavio je raditi kroz različita doba. Svako doba je dispenzacija. U svakom dobu Božji način rada je drugačiji. Na primjer, u Abrahamovom slučaju Bog je radio po Svom obećanju. Onda je, u doba Mojsija, doba zakona, Bog djelovao po zakonu. Bog još uvijek radi danas u ovome dobu. Mi ne vjerujemo da smo mi u doba tišine bez Božjeg djelovanja. Mi smo danas u dobu koje je pri kraju starog stvorenja, i Bog sigurno djeluje.

Prema Bibliji, Bog djeluje ponajviše po, i sa Svojom riječju. Bog djeluje Svojim govorom. Bog je stvorio svemir izgovarajući stvari u postojanje. On je izgovorio i bilo je učinjeno; On je zapovjedio i utemeljilo se (Ps 33:9). Što god je Bog izgovorio, to je bilo to – Božji rad je Božje govorenje.

Isto tako i među Božjim novozavjetnim izabranicima postoji dvanaest plemena, stvarni «Izrael Božji» (Gal 6:16). Kroz novozavjetno doba Bog govori Svojim izabranicima.

Bez sumnje, Bog je govorio ranim apostolimaOnda je Bog govorio crkvenim ocima, mučenicima pod Rimskim carstvom i individulanim reformatorima od Rimskog carstva do Reformacije. Potom je posebno za vrijeme Reformacije Bog govorio Martinu Lutheru i nastavio je govoriti Misticima, Moravskoj braći, Britanskoj braći, Kršćanima unutarnjeg života, evangeličkim kršćanima i pentekostalnim kršćanima. On danas govori dvanaestom plemenu, Gospodnjoj obnovi, koja je obnovila novozavjetno otkrivenje nazad k ranim apostolima.

Gospodnja obnova može se smatrati Levijevim plemenom. Plemenom koje uživa sve vrhunske, posebne i zasebne porcije drugih jedanaest plemena. Mi uživamo sva iskustva Krista u drugih jedanaest plemena, uključujući rane apostole, crkvene oce, mučenike, reformatore, protestante, mistike, Moravsku braću, Braću (Brethrene), kršćane unutarnjeg života, evangelike i pentekostalce.

Gospodnja obnova

Gospodnja obnova u ovom dobu otpočela je s bratom Watchmanom Nee-jem. Bog je podigao takvog mladića u neznabožačkoj, poganskoj, staroj, konzervativnoj zemlji s najvećom rasom na Zemlji. Njegov govor šokirao je sve misionare. Bili su zadivljeni da je mladi Kinez mogao izgovarati riječ Božju na tako izvanredan način. Bog ga je upotrijebio da govori među nama trideset godina, od 1922. do 1952, godine kada je bio stavljen u zatvor. Brat Lee nastavio je na toj liniji Krista i crkve.

Knjige ove dvojice braće kompilacija su svega što su gore navedena braća i sestre kroz povijest crkve vidjela. Oni stoje na njihovim ramenima. Zato se vizija ili viđenje koje oni imaju zove svebaštinjena vizija ili viđenje. Dakle, to nisu dva autora sa svojim posebnim učenjem ili naukom, nego dva autora sa vizijom ili viđenjem ovog doba, koja stoje na svim otkrivenjima prethodno navedenih grupa kroz povijest crkve.

Ukoliko danas želimo slijediti Gospoda da se dovrši ovo doba, poznavati Krista kao vječni život u našem duhu, upoznati predivnu Osobu koja se zove Isus Krist, vidjeti Božji vječni plan ili ekonomiju kako to Pavao kaže u 1 Tim 1:4 i Ef 3:9 na grčkom tekstu; ukoliko želimo naučiti uživati predivnog Trojednog Boga sa svim Njegovim neistraživim bogatstvima (Ef 3:8), ako želimo znati kako se sastajati kao crkva, kako prakticirati život crkve, što je crkva, tko je crkva, ako želimo poznavati poziciju crkve u Božjem vječnom planu; ukoliko želimo smisleni i značajan kršćanski život i otkriti što je Božje konačno dovršenje u ovom svemiru — mi trebamo ovu kompilaciju neizmjernih, neistraživih, neiscrpnih i nikada dosadnih bogatstava koje se nalaze u knjigama ove dvojice poslužitelja ovoga doba.

Ako želimo znati što Bog danas radi, kako radi i što želi, trebamo doći k ovim knjigama. One nisu tu da nam zamijene Bibliju. Naprotiv, one su tu da nam otvore, otključaju i definiraju sve ono što predivna Biblija otkriva, za čim naše srce čezne, a to ne može razumjeti.

Postoji opće mnijenje da će nam Duh Sveti sve otkriti ako samo čitamo Bibliju. Da, Duh Sveti će nam mnogo toga otkriti, ali ne sve. U Djelima 8, eunuh je čitao Izaiju 53, i na upit Filipa koji potaknut Duhom dolazi do njega «Razumiješ li ovo što čitaš» (Dj 8:30), eunuh nije rekao: «Duh Sveti će mi sve otkriti. Filipe ne dosađuj mi. Dovoljno je samo čitati Bibliju» Naprotiv, rekao je: «Kako bih mogao ako me tko ne uputi?» (stih 31).

Potom kaže Filipu: «Molim te, o kome prorok ovdje govori, o sebi ili o kome drugom?» Kako divno je ovo pitanje. Zamijetimo da ovdje imamo Filipa (uda Kristovog Tijela), Duha koji ga je uputio k tim kolima (stih 29) i Sveto Pismo koje čita eunuh. Eunuh je primio otkrivenje jer mu je Filip navijestio Evanđelje, Isusa (Osobu) (stih 35).

Umjesto da smo sveznalice i ponosni i oholi, priznajmo radije da ne razumijemo. Danas svi misle da znaju što je crkva, ali nitko ne kaže: «Što je crkva? Tko je crkva?» Kako je lijepo biti ponizan i siromašan u duhu. Tada će nam Bog poslati one koji nam mogu objasniti Riječ.

Ove knjige su Filip koji dolazi našim kolima potaknut Duhom.

Ovdje je nekoliko svjedočanstava naših čitatelja:

Ove knjige su u potpunosti promijenile moj život. One otkrivaju dublji smisao kršćanskog života i učinile su da razumijem Boga i zašto je Krist došao u svijet. One su mi vrednije od srebra i zlata. One su od izuzetne važnosti. J. I.

Vaše knjige su jednostavno divne. One su mi otvorile oči. Hvala vam. Vrlo dobro. E. N.

Ova knjiga je tako dobra! Saznao sam mnogo stvari o kojima nikada prije nisam čuo. Nakon što sam je završio čitati, poljubio sam ovu knjigu nekoliko puta. Preporučio sam je prijatelju. C.N.

Iako sam godinama bio kršćanin, nisam znao ni tko je zaista Krist, ni crkva, nisam ni znao da Bog ima vječni plan, nisam poznavao smisao ljudskog, pa ni kršćanskog života, sve dok nisam došao do ovih knjiga. Uvijek mi se govorilo: «Bog ima plan za tvoj život.» Sad znam da je Njegov plan za moj život da budem dio Njegovog plana. Također nisam znao ni zašto su Božja djeca u razdorima, zašto toliko zbrke, pomutnje i nerazumijevanja. Nisam znao ni kako prakticirati život crkve, ni što je život crkve, ni što je Kristovo Tijelo. Ove knjige su prekrasni otvarači Božje Riječi. Sve ovo našao sam u njima. Poput otvarača za konzervu. Biblija sadrži dragulj unutar svojih korica kojeg je teško izvaditi. Teško je doći do dragulja bez otvarača. Jednom kad imamo otvarač, dragulj u Bibliji nam je dostupan. G. G.  

Komentari

Ostavi komentar