Skip to content

Mini konferencija u Zagrebu 23.-25. 02. 2018.

U Zagrebu će se od 23. – 25. 02. 2018. održati mini konferencija za svete sa područja Balkana.

Mjesto održavanja:

Dvorana Chilloutka, Ilica 15, 10000 Zagreb

Raspored:

  • 23.02. Petak – sastanak od 19:30 do 21:30
  • 24.02. Subota – prvi sastanak od 17:30 – 19:30, drugi sastanak od 20:00 – 22:00
  • 25.02. Nedjelja – sastanak od 10:30 – 12:30

Obroci:

  • 23.02. Petak – nema večere
  • 24.02. Subota – doručak u 8:30, ručak u 12:30, večera u 16:30
  • 25.02. Nedjelja – doručak u 8:30, ručak u 13:30

Restaurant je 30 sekundi hoda od smještaja.

Smještaj:

Većina svetih bit će smještena u Hostelu Chillout, koji se nalazi odmah preko puta dvorane (Tomićeva ulica, uspinjača).

Neki sveti bit će smješteni kod mjesnih svetih u domovima.