Skip to content

Kristalizacijska studija Poslanice Rimljanima

8.30

Sama struktura Evanđelja Božijeg sadržana je u Pavlovoj Poslanici Rimljanima, i ta struktura može se smatrati poput kristalâ božanske istine koji prenose potpuni sadržaj Božijeg plana za čoveka. Ti kristali u Rimljanima koje istražuje Witness Lee u Kristalizacijskoj studiji Poslanice Rimljanima su pravednost Božija, Hristov život i vera vernika; kao što Pavle jezgrovito izjavljuje: «Pravednik će imati život i živeće po veri.»

47 na zalihi (može se naručiti po isteku zaliha)